හෝමාගම පනාගොඩින් නිවසක්

Post On: 13 Jul 2021

Ref No: REF13-07-2021-1887

Views : 322

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම පුරවරයෙන් අගනා නිවසක් විකිණීමට ,
හෝමාගම හංවැල්ල 293 බස් මාර්ගයේ, අංගසම්පූර්ණ කාමර 3 , විශාල සාලය , කෑම කාමරය , කුස්සිය , ඇටෑච් බාත්රූම් සහිත තාප්ප ගේට්ටු සවිකළ CCTV කැමරා , A/C කරන ලද සීලින්, ග්‍රිල් හා අලුතින් සවිකළ කර්ටන් , පැන්ට්‍රි කබඩ් සහිත පර්චස් 9.5 ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට.
ස්වාභාවික ආපදා නොමැති මනරම් පරිසරය , අඩි 20 පුළුල් මාර්ග , (Peo TV , දුරකථන පහසුකම් සහිත)
අතුරුගිරිය අධිවේගී මාර්ගයට 5km , කඩුවෙල අධිවේගී මාර්ගයට 5km , හංවැල්ලට 4km , ගොඩගමට හා හෝමගමට ඉතා ඉක්මනින් ළගාවිය හැක.
කොට්ටාව අධිවේගී මාර්ගයට 7km
සින්නක්කර ඔප්පු .
අයිතිකරු විදේශගතවන බැවින් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට.
(Elephant House , Munchee , Pepsi , Lanka Tile කර්මාන්ත ශාලා වලට ඉතා නුදුරින් )
Food City , ඉන්දන පිරවුම්හල , Medical Center , රාත්‍රී භොජන ශාලා සදහා 500m දුරින්