House for sale at Padukka

Post On: 30 Jun 2021

Ref No: REF30-06-2021-1723

Views : 280

Location : Colombo / Padukka

Description

Anga sapurana gayaka
pahasa 10
kamara 3
salai
kusiyai
bataruma akkai
padukka.
Lakasa 70